top of page

Planter de Bleda

Altres varietats:

Lusiana: Bleda amb fulles molt abundants de color verd molt fosc brillant, amb penca blanca. Cultiu durant tot l'any, molt resistent l'espigat.

bottom of page