Planter de Fonoll

Fonoll Orion
Fonoll Orion

Fonoll Orion: Varietat de cicle mig amb bona tolerancia a l'espigat. Bulbs blancs compactes i de molt pes.

Fonoll Orion2
Fonoll Orion2