top of page

Planter de Mongetes

Altres varietats:

Bredero: Varietat de mata baixa plana amb cicle precoç.

Emerite: És una varietat molt productiva i molt fina de vaina llarga d'uns 16-18 cm.

bottom of page